Integritetspolicy

Vi förstår att integritet och säkerhet för din personliga information är extremt viktigt. Denna policy beskriver hur vi hanterar din information och vad vi gör för att hålla den säker. Den förklarar också var och hur vi samlar in din personliga information, dina rättigheter över all personlig information som vi har om dig samt hur lagen skyddar dig.

Introduktion

Denna integritetsnotis gäller för denna webbplats och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller anmäler dig till våra tjänster, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, anmäler dig till uppdateringar, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier) som du kan ha med oss. Om du inte godkänner villkoren, får du inte använda webbplatserna eller någon annan aspekt av denna webbplats.

Om du har några frågor om integritetspraxis, vänligen kontakta oss via support-/kontaktformuläret på webbplatsen. Du kan använda länken för kontakt på din online-webbplats eller e-posta support@zenler.com för att få kontaktinformation för webbplatsens instruktörer och administratör(er).

Vilken data samlar vi in om dig?

Personuppgifter avser all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserade data. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

Kommunikationsdata som inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det är via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, sociala meddelanden, sociala medieinlägg eller annan kommunikation som du skickar till oss.

Kunddata som inkluderar data relaterat till eventuella köp av varor och/eller tjänster, såsom ditt namn, titel, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kontaktinformation, köpuppgifter och dina kortuppgifter.

Användardata som inkluderar data om hur du använder vår webbplats och alla online-tjänster tillsammans med eventuella data som du publicerar för publicering på vår webbplats eller via andra online-tjänster. Det kan inkludera produkt, innehåll, filer, kurser, frågeformulär, undersökningar eller annat innehåll som du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.

Teknisk data som inkluderar data om din användning av vår webbplats och online-tjänster, såsom din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, detaljer om din webbläsare, längden på besöket på sidor på vår webbplats, sidvisningar och navigeringsvägar, detaljer om hur många gånger du använder vår webbplats, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data är från vårt analysövervakningssystem.

Marknadsföringsdata som inkluderar data om dina preferenser när det gäller att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

Vi kan använda kunddata, användardata, tekniska data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra displayannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi serverar dig.

Annan information som samlas in

Vi kan samla in data om dig genom att du ger oss data direkt (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss). Vi kan automatiskt samla in vissa data från dig när du använder vår webbplats genom att använda kakor och liknande tekniker. Se vår cookie-policy för mer detaljer om detta: Cookie Policy.

Vi kan få data från tredje parter som analysleverantörer som Google som är baserade utanför EU, annonsnätverk som Facebook som är baserade utanför EU, sökinformationsleverantörer som Google som är baserade utanför EU, leverantörer av teknik, betalning som Stripe och Paypal och leveranstjänster, såsom data-brokers eller aggregeringsföretag.

Vi kan också få data från allmänt tillgängliga källor som Europeiska kommissionens EU-momsdatabas.

Tredje parter eller allmänt tillgängliga källor

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och allmänt tillgängliga källor enligt nedan. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi tillstånd att ansluta och få tillgång till annan information som är tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi får dock inte eller lagra lösenord för någon av dessa tredjepartstjänster när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan inkludera:

  • Zapier.com
  • MailChimp.com
  • Google.com
  • Facebook.com
  • Segment.io

Känslig data

Vi samlar inte in någon känslig data om dig. Känslig data avser data som inkluderar detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexuella liv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackföreningar, information om din hälsa och genetisk och biometrisk data. Vi samlar inte in någon information om straffbara överträdelser och brott.

Om vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag, eller enligt avtalet mellan oss och du om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter när de begärs, kan vi möjligen inte kunna fullfölja avtalet (till exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte tillhandahåller oss de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har beställt, men i så fall kommer vi att meddela dig.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer endast använda dina personuppgifter när det när lagen tillåter det. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

Där vi behöver utföra avtalet mellan oss.

Där vi behöver behandla data enligt kundens instruktioner.

Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller de av en tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte går före dessa intressen.

Där vi behöver följa en legal eller regulatorisk förpliktelse.

Generellt sett förlitar vi oss inte på samtycke som en laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter, förutom när det gäller att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller sms. Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring när som helst genom att kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen eller genom att använda integritetsinställningarna i din profil.

Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan finns en beskrivning av de sätt vi avser att använda dina personuppgifter och de lagliga grunder på vilka vi kommer att behandla sådana data. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är när det är relevant.

Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på det specifika syftet för vilket vi använder dina data.

Kommunikationsdata: Vi behandlar dessa data för att kommunicera med dig, för att föra register och för att etablera, driva eller försvara rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall är att svara på kommunikation som skickas till oss, att föra register och att etablera, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Kunddata: Vi behandlar dessa data för att leverera de varor och/eller tjänster du har köpt och för att föra register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är utförandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller åtgärder som vidtas på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

Användardata: Vi behandlar dessa data för att driva vår webbplats och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls för dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att utföra säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra online-tjänster och affärsverksamhet. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall är att möjliggöra att vi kan administrera vår webbplats och vår verksamhet på ett korrekt sätt.

Teknisk data: Vi behandlar dessa data för att analysera din användning av vår webbplats och andra online-tjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och reklam till dig och för att förstå effektiviteten av vår marknadsföring. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall är att möjliggöra att vi kan administrera vår webbplats och vår verksamhet på ett korrekt sätt och att växa vår verksamhet och bestämma vår marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsdata: Vi behandlar dessa data för att möjliggöra att du kan delta i våra kampanjer som tävlingar, prisutdelningar och gratis erbjudanden, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och reklam till dig och för att mäta eller förstå effektiviteten av denna marknadsföring. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, som i detta fall är att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, utveckla dem, växa vår verksamhet och bestämma vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk Data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och reklam till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar för dig. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen, vilket är att växa vår verksamhet. Vi kan också använda sådana data för att skicka andra marknadsföringskommunikationer till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Marknadskommunikation

Vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter för att skicka dig marknadskommunikation är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att växa vår verksamhet).

Enligt reglerna för integritet och elektronisk kommunikation (PECR) kan vi skicka dig marknadskommunikation från oss om du har gjort ett köp eller begärt information från oss om våra varor eller tjänster, eller om du har samtyckt till att ta emot marknadskommunikation och i varje fall inte har valt att inte ta emot sådana kommunikationer sedan tidigare.

Enligt dessa regler kan vi, om du är ett företag, skicka dig marknadsföring via e-post utan ditt samtycke. Du kan dock fortfarande välja att inte ta emot marknadsförings-e-post från oss när som helst.

Innan vi delar dina personuppgifter med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke.

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka dig marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att logga in på webbplatsen och kryssa i eller ur relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser, eller genom att följa avregistreringslänkar i de marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig, eller genom att mejla oss via kontaktformuläret när som helst.

Om du väljer att inte ta emot marknadskommunikation gäller detta inte för personuppgifter som har tillhandahållits som ett resultat av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar osv.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan: 

Leverantören av onlinekursplattformen Zenler.com, som kommer att vara dataskyddsbiträde för dina data. Vi har ingått ett dataskyddsavtal med Zenler för att behandla dina data. Andra företag inom vår koncern som tillhandahåller IT- och systemadministrations-tjänster samt utför ledningsrapportering. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller molninfrastruktur, videovärdtjänster, plattformar för livevideo, e-posttjänster, IT- och systemadministrations-tjänster.

  • - Amazon
  • - Sendgrid
  • - FileStack
  • - Vimeo
  • - Zoom

Professionella rådgivare, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag, som tillhandahåller konsulttjänster, banktjänster, juridiska tjänster, försäkringstjänster och redovisningstjänster. Myndigheter som kräver att vi rapporterar bearbetningsaktiviteter. Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter till vilka vi överför dina data respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för angivna ändamål och enligt våra instruktioner.

Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom vår koncern av företag, vilket innebär att dina data överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så europeisk lagstiftning har förbjudit överföringar av personuppgifter utanför EES om överföringen inte uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredje parts tjänsteleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter utanför EES försöker vi göra vårt bästa för att säkerställa en liknande skyddsnivå för data genom att se till att åtminstone en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Vår onlinekursplattform Zenler, som är baserad i Storbritannien, är vår dataskyddsbiträde och vi har ingått ett dataskyddsavtal för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen; eller När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa; eller När vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i EU-US Privacy Shield, som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. När vi använder leverantörer som är baserade i USA (till exempel Amazon och Sendgrid) kan vi överföra data till dem när vi har undertecknat dataskyddsavtal med leverantören för att skydda data som delas mellan Europa och USA.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgänglig kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

Vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på support@zenler.com om du vill ha ytterligare information om den specifika mekanism som används av oss när vi överför dina personuppgifter utanför EES.

Dataskydd

Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter förloras, används eller åtkommas av misstag på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att känna till sådana data. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och är föremål för en tystnadsplikt.

Vi har infört procedurer för att hantera misstänkta överträdelser av personuppgifter och kommer att meddela dig och eventuell tillsynsmyndighet om en överträdelse om vi är rättsligt skyldiga att göra det.

Dataskyddstid

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem, inklusive för att uppfylla eventuella lagliga, redovisnings- eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer vad rätt tid är att behålla datan tittar vi på dess mängd, natur och känslighet, potentiell risk för skada från obehörig användning eller avslöjande, behandlingsändamål och om dessa kan uppnås på andra sätt och lagliga krav.

För skattesyften kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive Kontakt-, Identitets-, Ekonomi- och Transaktionsdata) i sex år efter att de har slutat vara kunder.

I vissa fall kan vi anonymisera dina personuppgifter för forsknings- eller statistikändamål, i vilket fall vi kan använda denna information under obegränsad tid utan ytterligare meddelande till dig.

Dina rättsliga rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar avseende dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:

Begära tillgång till dina personuppgifter.
Begära rättelse av dina personuppgifter.
Begära radering av dina personuppgifter.
Göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.
Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Begära överföring av dina personuppgifter.
Rätt att dra tillbaka samtycke. 

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på följande länk:

Om du önskar utöva någon av de ovan nämnda rättigheterna, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du kommer inte att behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart obefogad, upprepande eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under sådana omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan även kontakta dig för att be om ytterligare information i samband med din begäran för att påskynda vår respons.

Vi försöker svara på alla legitima begäranden inom 30 dagar. Ibland kan det ta längre tid än 30 dagar om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal begäranden. I sådana fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

Länkar till tredje part

Vi kan inkludera länkar till webbplatser, tillägg och applikationer från tredje part. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser från tredje part och ansvarar inte för deras integritetspolicyer. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa integritetspolicyn på respektive webbplats du besöker.

Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarkakor, eller att den meddelar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till kakor. Om du inaktiverar eller vägrar kakor, observera att vissa delar av webbplatsen kan bli otillgängliga eller fungera felaktigt. För mer information om de kakor vi använder, se vår Cookie Policy.

Åldersbegränsningar

Genom att tillhandahålla oss dina uppgifter garanterar du att du är över 13 år.

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta Zenler när som helst om du har några frågor om denna integritetspolicy eller våra metoder, eller om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter.

Du kan kontakta oss via formuläret för support/kontakt på webbplatsen.

Dataskyddsmyndighet

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina data har du rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle vara tacksamma om du först kontaktar oss via e-post på support@zenler.com om du har en klagan så att vi kan försöka lösa den för dig.

Det är mycket viktigt att den information vi har om dig är korrekt och aktuell. Vänligen låt oss veta om din personliga information ändras när som helst genom att mejla oss via formuläret för support/kontakt ELLER uppdatera din profil i ditt konto.